خدمات پس از فروش – شرکت پارس پلی اتیلن جنوبی

خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش

شرکت پارس پلی اتیلن با تکیه بر دانش فنی و تجربه محصولات خود را با ارائه ضمانت نامه ده ساله، از شرکت های معتبر بیمه تضمین می نماید.

امکان بازدید مشتری از مراحل تولید و کنترل مواد اولیه و محصولات

برنامه ریزی دقیق تولید، جهت تحویل به موقع کالا

نظارت و کنترل دقیق در نحوه ی انبارش و بارگیری محصولات

ردیابی محصولات از زمان بارگیری تا زمان نصب به منظور نصب به منظور آگاهی از نظریات مشتریان